Myydään metsätiloja

Tornator Oyj on noin 600 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan Suomen kolmanneksi suurin metsänomistaja. Puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti on ydinliiketoimintaamme, mutta myymme myös metsätiloja eri puolilla Suomea sekä ostamme uusia tiloja lähinnä itäosista maata sekä Oulun seudulta.

Tornator hakkuu Tornator puolukat

 

Suomalainen metsä on hyvä sijoitus

Myynnissä olevat Tornatorin metsät on hoidettuja talousmetsiä, jotka tuottavat tasaisesti suhdanteista huolimatta. Metsä on vähäriskinen sijoitusmuoto ja riskien varalta voit suojata metsäomaisuutesi vakuuttamalla. Biotalous on tulevaisuutta ja metsät ovat siinä keskeisessä roolissa. Metsien tarjoamien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden kysyntänäkymät näyttävät valoisilta ja luovat hyvää pohjaa kannattaville metsäinvestoinneille.

Marjastus, sienestys, retkeily tai metsästys omassa tuottaa mielihyvää omistajalleen ja samalla oman metsän mahdollisuudet tulevat tutuiksi. Kun ostat palan suomalaista metsää, omistat jotakin pysyvää, jonka arvo säilyy sukupolvelta toiselle.

Myytävät metsätilat

Tornator myy kiinteistörakenteensa parantamiseksi erillisiä tiloja ja palstoja omistustensa reuna-alueilta. Pohjois-Suomessa on myynnissä myös isompia tiloja ja kokonaisuuksia. Alla olevien linkkien kautta voit tutustua myytäviin metsätiloihimme ja tutkia niiden puusto- ja kasvupaikkatietoja sekä kuviokarttoja. Kohteille on ilmoitettu myyntihinnat. Osa kohteista myydään tarjousten perusteella, tällöin on ilmoitettu hintanäkemys sekä tarjousten jättöaikataulu.

Voit pyytää lisätietoja sinua kiinnostavista kohteista suoraan kohdekortissa ilmoitetulta Tornatorin yhteyshenkilöltä tai jättämällä yhteystietosi verkkosivuston kautta.

Myytävät Pohjois-Suomen metsätilat
Hae tästä 
Myytävät metsätila, muu Suomi
Hae tästä

 

Ostetaan metsätiloja

Oletko myymässä metsätilaasi? Ostamme toiminta-alueeltamme, pääosin itäisestä Suomesta ja Oulun seudulta metsätiloja, jotka soveltuvat metsätalouden harjoittamiseen tai parantavat kiinteistöjemme tilusrakennetta. Olemme kiinnostuneita sekä nuorista kasvukykyisistä että hakkuukypsistä metsistä.

Kaupat teemme ammattitaidolla, käypään hintaan eikä kaupasta aiheudu kaupantekokuluja myyjälle. Voit jättää yhteystietosi tästä, niin otamme Sinuun yhteyttä.