Metsänhoidon PEFC-kriteerien uudistamistyö on käynnistynyt

PEFC-metsäsertifioinnin standardien vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle tarkistetaan viiden vuoden välein. PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry on kutsunut metsien hoidon ja käytön kestävyydestä kiinnostuneet tahot standardityöryhmään, jonka tehtävänä on uudistaa Suomen PEFC-kriteerit ja varmistaa, että kriteerit ovat PEFC:n kansainvälisten vaatimusten mukaiset. Suomessa nyt käytössä olevat PEFC-standardit on laadittu vuosina 2008-2009.

Standardityöryhmä aloittaa työnsä toukokuussa. Uudistetut kriteerit valmistuvat vuoden 2014 kesään mennessä.