Bitcomp toimittaa Tornatorille puupolttoaineen alkuperätiedon tietojärjestelmän

Järjestelmällä pystytään jäljittämään puupolttoaineen alkuperä EU-säännösten mukaisesti. Lisäksi Tornatorilla on järjestelmän myötä kattava tieto puupolttoaineen varastojen sijainnista ja määristä.

Bitcomp ja Tornator ovat käynnistäneet yhteisen tietojärjestelmäprojektin, jonka avulla ohjataan ja seurataan puupolttoaineen toimituksia Tornatorin toimesta Fortumin pyrolyysitehtaalle Joensuuhun. Kyseinen tehdas on Suomen ensimmäinen laatuaan. Kyseinen laitos tuottaa puupolttoaineesta bioöljyä, jota käytetään lämpövoimaloiden polttoaineena. Bioöljyn suurin etu verrattuna fossiilisiin polttoöljyihin on sen kotimaisuus sekä merkittävästi pienemmät hiilidioksidipäästöt.

”Kyseisen järjestelmän avulla voimme varmistaa viranomaisvaatimukset puupolttoaineen alkuperätiedon jäljitettävyydestä. Samalla tieto puupolttoaineen määristä, sijainnista ja toimituksista on meillä jatkuvasti ajan tasalla. Järjestelmä säästää meillä merkittäviä määriä henkilötyötä ja automatisoi tiedon käsittelyn muiden tietojärjestelmiemme kanssa.” kertoo Tornatorin suunnittelu- ja kehitysjohtaja Tapio Suutarla.

Bitcompin toimitusjohtaja Sami Kettunen pitää sopimusta Tornatorin kanssa merkittävänä: ”Olemme pitkään kehittäneet Tornatorin kanssa metsäomaisuuden hallinnan sekä taloushallinnon tietojärjestelmiä. Tämän projektin myötä pääsemme laajentamaan yhteistyötä entisestään. Biopolttoaineiden jäljitettävyyden vaatimukset pystytään täyttämään parhaiten paikkatietoon pohjautuvilla tietojärjestelmillä.” Kettusen mukaan alkuperätiedon lisäksi järjestelmä tukee monipuolisesti erilaisten puuainesten varastojen hallintaa sekä niiden toimituslogistiikkaa. ”Nykyaikainen puunkorjuu tarvitsee täsmällistä tietoa koko toimitusketjusta. Uskon, että vastaavia tietojärjestelmäprojekteja käynnistetään Suomessa lähivuosina erittäin paljon.”

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Sami Kettunen, Bitcomp Oy, sami.kettunen@bitcomp.fi sekä 050 3865555.
Suunnittelu- ja kehitysjohtaja Tapio Suutarla, Tornator Oyj, tapio.suutarla@tornator.fi sekä 0400 162790.

Bitcomp Oy on ohjelmistotalo, joka kehittää paikkatietoon pohjautuvia tietojärjestelmiä eri toimialoille. Yhtiöllä on lähes viidentoista vuoden kokemus nykyaikaisten verkkopohjaisten ja mobiilien tietojärjestelmien kehittämisestä. Asiakkaina Bitcompilla on mm. Tornator, Metsä Group, Stora Enso sekä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.

Tornator Oyj on Suomen kolmanneksi suurin metsänomistaja 600 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan. Konsernin liikevaihto on noin 80 miljoonaa euroa ja taseen koko noin 1,1 miljardia euroa. Tornator omistaa metsiä ja harjoittaa metsätaloutta myös Romaniassa ja Virossa. Yhtiön pääliiketoimintana on puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti. Konsernin palveluksessa on noin 200 henkilöä pääosin Kaakkois- ja Itä-Suomessa.