Tänään vietetään YK:n biodiversiteettipäivää

Tänään vietetään kansainvälista monimuotoisuuden päivää . Ensimmäisen kerran päivää vietettiin jo vuonna 2002. Päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta. Tänä vuonna päivän teemana on vesi ja monimuotoisuus.

Tornatorin ympäristönhoidon tavoitteena on turvata monimuotoisuuden säilyminen yhtiön metsissä. Metsien käytön ekologinen kestävyys turvataan talousmetsien luonnonhoidon toimilla. Talousmetsien arvokkaat elinympäristöt jätetään metsänkäsittelyjen ulkopuolelle. Lisäksi säilytetään ja lisätään luonnonmetsille tyypillisiä rakennepiirteitä jättämällä hakkuualoille säästöpuuryhmiä, joista muodostuu aikanaan lahopuuta. Kulotuksilla edistetään palaneesta puusta riippuvaisten lajien elinmahdollisuuksia.