Sidosryhmäkyselyn tulokset 2013

Tornator Oyj toteutti yritysvastuuseen liittyvän sidosryhmäkyselyn toukokuussa 2013. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa sidosryhmien käsitystä Tornatorista ja sen vastuullisuudesta sekä mitä vastuullisuuden eri osa-alueita sidosryhmämme pitävät tärkeinä.

Kyselyn avulla pyrimme ymmärtämään paremmin keskeisten sidosryhmiemme odotuksia toimintamme vastuullisuuteen liittyvissä asioissa sekä kehitämme toimintaamme sidosryhmiemme antaman palautteen pohjalta.

Kysely lähetettiin noin kolmelle sadalle eri sidosryhmien edustajalle. Kyselyyn vastasi 73 henkilöä ja vastausprosentti oli 25 %. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kyselyn keskeiset tulokset