Uudistettu tonttimarkkinointipalvelu käytössä

Tornator Oyj on uudistanut tonttimarkkinointipalvelunsa osana Toiminnanohjausjärjestelmän kokonaisuudistusta.

Uusi palvelu otettiin käyttöön 30.8.2013. Palvelussa on panostettu aiempaa enemmän haku- ja karttaominaisuuksiin. Uskomme, että mm. kesämökkitonttia etsivät löytävät aiempaa paremmin haluamansa kohteen. Tonttia etsivä voi hakea haluamiaan kohteita mm. hinnan tai kunnan mukaan tai kartalta lähestymällä. Palvelu toimii täysin reaaliaikaisena ja siinä esitetään kaikki myynnissämme olevat myyntikohteet. Samoin myydyt tontit poistuvat palvelusta heti kaupan synnyttyä. Palvelu hyödyntää uusimpia teknisiä ratkaisuja ja mahdollistaa sen laajennettavuuden aiempaa helpommin ja laajemmin. Otamme mielellämme vastaan palautetta palvelun käyttäjiltä sen kehittämiseksi, palautetta voit jättää yhteydenottolomakkeella.