Tornator Oyj:n yhtiökokous valitsi hallituksen vuodelle 2014

Tornator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.3.2014 myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013. Yhtiön hallitukseen valittiin Mikko Koivusalo, Erkko Ryynänen, Jyrki Tammivuori, Esko Torsti ja Elina Tourunen. Tilintarkastusyhteisönä jatkaa Deloitte & Touche Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Jukka Vattulainen.
Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 4.3.2014 Esko Torstin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Mikko Koivusalon varapuheenjohtajana. Hallitus valitsi keskuudestaan Oversight Committeen puheenjohtajaksi Mikko Koivusalon ja jäseniksi Erkko Ryynäsen sekä Elina Tourusen. Palkitsemiskomitean jäseniksi hallitus valitsi Esko Torstin ja Mikko Koivusalon.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Huurinainen, puh. 0400 674902
Varatoimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613