Tornator ja Blom Kartta tiivistävät yhteistyötään

Tornator Oyj ja Blom Kartta Oy ovat sopineet laajasta, kaukokartoitus-perusteisesta metsien inventointiyhteistyöstä. Vuoteen 2016 ulottuva sopimus kattaa noin 200 000 hehtaaria Tornatorin omistamia metsätiloja eri puolilla Suomea. Sopimus koostuu inventoitavien alueiden ilmakuvauksesta, laserkeilauksesta ja puustotulkinnasta.
”Blom Kartta on toteuttanut viime vuosina erillisiä inventointiprojekteja Tornatorille. Tarkan puustotulkintatiedon hyödyt liiketoiminnallemme ovat merkittäviä. Tällä nyt allekirjoitetulla sopimuksella varmistamme, että kaikki isoimmat metsätilakokonaisuudet tulevat katetuiksi laadukkaalla ja yhtenäisellä inventointitiedolla muutamassa vuodessa”, Tornator Oyj:n toimitusjohtaja Arto J. Huurinainen toteaa.

Tornator hyödyntää operatiivisessa toiminnassaan laajasti eri paikkatietoaineistoja. Laserkeilausaineistosta tuotettua pistepilveä käytetään esimerkiksi erilaisten pintamallien tuottamiseen ja ortoilmakuvat ovat keskeinen aineisto toiminnanohjausjärjestelmässä suunnittelun tukena.

Puustotulkinta perustuu Blom Kartan pitkäaikaiseen kokemukseen kaukokartoitukseen perustuvasta metsävaratiedon tuottamisesta. Blom Kartta on hyödyntänyt laserkeilausta metsien inventoinnissa Suomessa ja ulkomailla jo lähes kymmenen vuoden ajan.

”Haluamme tehdä läheistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Uskon, että tämä nyt solmittu sopimus paitsi tuottaa Tornatorille kustannustehokkaasti puustotulkintatiedon myös kehittää uusia menetelmiä tuottaa aiempaa enemmän lisäarvoa kaukokartoitus-aineistoista Tornatorin liiketoiminnalle”, Blom Kartta Oy:n toimitusjohtaja Mikko Salonen kertoo.

—————————————————
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto J. Huurinainen, Tornator Oyj, puh. 010 563 0001
Toimitusjohtaja Mikko Salonen, Blom Kartta Oy, puh. 010 322 8978

Tornator Oyj
on Suomen kolmanneksi suurin metsänomistaja noin 600 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan. Tornator Oyj kuuluu Tornator Timberland -konserniin. Suomessa sijaitsevien metsien lisäksi Tornator Timberland –konserni omistaa lähes 40 000 hehtaaria metsiä Virossa ja Romaniassa. Tornatorin palveluksessa on noin 200 henkilöä, pääosin Suomessa. Konsernin liikevaihto on reilut 80 miljoonaa euroa ja taseen koko noin 1,1 miljardia euroa. Yhtiön pääliiketoimintana on puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti. Yhtiö tarjoaa myös metsänhoitopalveluja, myy lomatontteja sekä ostaa metsätiloja.
Blom Kartta Oy
on osa norjalaista Blom-konsernia. Blomilla työskentelee noin 450 henkilöä 9 eri maassa. Yrityksen pääkonttori on Oslossa ja emoyhtiö Blom ASA on listattu Oslon pörssiin. Blom Kartta on Suomen johtava paikkatiedon kerääjä, käsittelijä ja mallintaja. Blom Kartta tarjoaa asiakkaillensa toimialakohtaisesti räätälöidyt palvelut, joiden avulla asiakkaat tehostavat toimintaansa, saavuttavat kustannussäästöjä ja varmistat laadukkaan lopputuloksen projekteilleen. Blom Kartta kerää paikkatietoa keilaamalla, kuvaamalla ja perinteisillä maastomittauksilla. Tiedonkeruussa käytetään lentokoneita, helikoptereita, autoja, veneitä ja miehittämättömiä lentolaitteita. Kerätty tieto jalostetaan aina asiakkaan haluamaan muotoon, kuten esimerkiksi puustotulkinta-aineistoksi.