Tornator Oyj:n yhtiökokous valitsi hallituksen vuodelle 2015

Tornator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 5.3.2015 myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014. Yhtiön hallitukseen valittiin Mikko Koivusalo, Erkko Ryynänen, Jari Suominen, Esko Torsti ja Jari Puhakka. Tilintarkastusyhteisönä jatkaa Deloitte & Touche Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Jukka Vattulainen.
Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 5.3.2015 Esko Torstin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Mikko Koivusalon varapuheenjohtajana. Hallitus valitsi keskuudestaan Oversight Committeen puheenjohtajaksi Mikko Koivusalon ja jäseniksi Erkko Ryynäsen sekä Jari Puhakan. Palkitsemiskomitean jäseniksi hallitus valitsi Esko Torstin ja Mikko Koivusalon.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Huurinainen, puh. 0400 674902
Varatoimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613