Metsäteollisuus jalkautuu laajalle koulukiertueelle

Hallitus on nostanut biotalouden yhdeksi kärkihankkeekseen. Biotalouden nousu tarvitsee menestyvää metsäteollisuutta, ja metsäteollisuus uutta, osaavaa työvoimaa. Metsäteollisuus kampanjoi yläkouluissa ympäri Suomea herättääkseen nuorten kiinnostuksen alaa kohtaan.

Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjan myötä toistasataa metsäalan ammattilaista kiertää viikoilla 39 ja 40 noin 300 yläkoulussa ympäri Suomea kertomassa metsäteollisuuden työmahdollisuuksista ja uusista innovaatioista. Koulut toivovat lisää yhteyksiä työelämään, siksi ammattilaisten vierailut ja konkreettiset esimerkit työelämästä ovat erittäin tervetulleita.

”Metsäteollisuuden työvoimasta jää eläkkeelle lähes kolmasosa seuraavan 10 vuoden aikana. Myös alan investoinnit, uudistuminen ja innovaatiot synnyttävät kysyntää aivan uudenlaiselle osaamiselle ja osaajille. Nuorten kiinnostus metsäteollisuutta kohtaa on herätettävä, jotta alan tulevaisuus Suomessa voidaan turvata”, kertoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Esimerkiksi puun korjuussa ja kuljetuksessa työskentelee yhteensä noin 10 000 henkilöä, joista eläköityy tai vaihtaa alaa vuosittain noin 500-700 henkilöä. Työvoiman tarve kasvaa selvästi, kun rakenteilla olevat investoinnit valmistuvat ja kotimaisen puun käyttö nousee noin 10 miljoonalla kuutiolla lähivuosina. Jatkossa tarvitaan vuosittain arviolta 600 uutta metsäkoneenkuljettajaa ja 300 uutta puutavara-auton kuljettajaa.

Biotaloustavoitteet saavutetaan vain menestyvällä metsäteollisuudella

Hallitus on nostanut biotalouden yhdeksi Suomen talouden kasvun kärjeksi. Biotalouden ydin on uusiutuvien materiaalien kuten puun kestävä käyttö. Kuluttajille biotalous tarjoaa mahdollisuuden valita kestävämmän tavan kuluttaa ja elää. Yhteiskunnalle se merkitsee hyvinvointia, työpaikkoja sekä vienti- ja verotuloja. Metsäteollisuus on biotalouden ytimessä, ja sen menestys ratkaisee pitkälti, toteutuvatko biotaloudelle asetetut kunnianhimoiset tavoitteet.

Mahdollisuuksien metsä -kampanjaa toteuttavat Metsäteollisuus ry ja Suomen Metsäyhdistys sekä Metsä Group, UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj, DS Smith Packaging Finland Oy, Sappi Finland Oy, Versowood Oy, Pölkky Oy, Tornator Oyj ja Kotkamills Oy.