Koulukampanjakilpailun voittajat palkittiin Metsämessuilla

Syys-lokakuun vaihteessa toistasataa metsäteollisuuden ammattilaista kiersi Mahdollisuuksien metsä -kampanjan tiimoilta noin 300 yläkoulussa ympäri Suomea kertomassa nuorille alan ammateista, töistä ja tuotteista. Samalla nuoret haastettiin Iloisia uutisia metsästä -kilpailuun, jossa heidän tehtävänään oli luoda positiivisia, metsää ja metsäteollisuutta koskevia uutisia.

Kilpailuun osallistuneet työt osoittavat, että nuoret ymmärtävät metsien merkityksen niin työllisyyden, tuotteiden kuin virkistyksenkin lähteenä. Metsäteollisuuden työvoiman lähivuosina kasvava eläköityminen ja alan investoinnit lisäävät työvoiman tarvetta. Ala työllistää hyvin monenlaisia osaajia nyt ja tulevaisuudessa.

Metsäteollisuudessa valmistetaan uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista ekologisesti kestäviä tuotteita. Metsäammattilaisten esittelemien tuote-esimerkkien ansiosta nuorille ovat paperin ja sahatavaran lisäksi tuttuja nyt myös erilaiset pakkaukset, sellofaani, viskoosikangas, ksylitoli ja erilaiset biokomposiittituotteet.

Nuorten laatimissa uutisissa kerrotaan, että metsistä on pidettävä huolta. Sen lisäksi, että metsä tarjoaa töitä ja raaka-ainetta erilaisiin tuotteisiin, se on tärkeä myös virkistyksen kannalta. Puut tuovat elämäniloa, todetaan Myllytullin koulun uutisraportissa. Metsien talouskäytössä ei tingitä kestävyydestä. Se perustuu lainsäädäntöön, sertifiointiin ja hyvän metsänhoidon suosituksiin. Luonnon monimuotoisuutta parannetaan talousmetsien luonnonhoidon menetelmillä, jotka ovat osa metsien hoidon arkipäivää.

Monipuoliset työllistymismahdollisuudet ja tuotteet yllättivät

Opettajat kertovat, että koulu- ja yritysmaailman kohtaamiset ovat valitettavan harvassa, siksi metsäteollisuuden tänä syksynä jo kolmatta kertaa järjestetty kampanja otettiin kouluissa jälleen innokkaasti vastaan. Ajankohtainen, ammattilaisen välittämä tieto on tarpeellista ja hyödyllistä nuorten punnitessa vaihtoehtoja peruskoulun jälkeisille opinnoille. Mielenkiintoisimpina ja yllättävimpinä on pidetty alan tarjoamia monipuolisia työllistymismahdollisuuksia ja tuotteiden kirjoa.

Suurin osa kilpailuun osallistuneista töistä oli videoituja uutislähetyksiä. Töissä oli hyödynnetty hyvin koulukampanjan välittämää tietoa metsäteollisuudesta. Huumoria oli runsaasti, ja työt sisälsivät myös nokkelia oivalluksia sekä taitavaa näyttelemistä ja musisointia.

Palkitut luokat:
1. Myllytullin koulu 9D, Oulu, 3000 €

2. Minna Canthin koulu 8E, Kuopio, 1300 €

3. Sydän-Laukaan koulu 8A, Laukaa, 1000 €

4. Parolan yhteiskoulu 9A, Parola, 1000 €

Muita osallistuneita kouluja muistettiin pienemmillä summilla.

Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjan toteutti Metsäteollisuus ry yhteistyössä metsäteollisuusyritysten ja Suomen Metsäyhdistyksen kanssa.

Lisätietoja:

Paavo Lyytikäinen, koordinaattori, oppilaitos- ja yrityssuhteet, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 4445, 040 574 2688