Tornator uudistaa organisaatiotaan 1.3.2016 alkaen

Tornator haluaa luoda kestävää hyvinvointia metsästä sekä panostaa yhtiön kasvuun, kilpailukykyyn ja johtamiseen. Samalla halutaan vastata muutosilmiöihin, kuten kysynnän monipuolistumiseen, kasvavaan palveluiden tarpeeseen sekä digitalisaation hyödyntämiseen. Osana tätä kehittämistyötä yhtiössä siirrytään maaliskuun alussa prosessiorganisaatioon, jonka yhteydessä maantieteelliset metsänhoitotiimit puretaan. Uudet ydinprosessit ovat metsätalous, metsänhoito ja maankäyttö. Näiden tukena ovat lisäksi perinteiset sisäiset palveluprosessit kuten henkilöstöhallinto, ICT ja talous. Organisaatiomuutoksella ei ole suoria vaikutuksia henkilöstön määrään.

Henkilöstön nimitykset ja heidän uudet vastuualueensa käyvät ilmi Henkilöstö-sivultamme.

Tornator Oyj on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Tornatorin pääliiketoiminta on puuntuottaminen ja –myynti. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2015 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,2 miljardia euroa. Konsernissa on töissä yli 200 henkilöä, joiden lisäksi yhtiön metsät työllistävät urakoitsijoita ja sopimusyrittäjiä sekä heidän työntekijöitään noin 700 henkilötyövuoden verran. Yhtiö omistaa noin 650 000 hehtaaria metsiä Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, puh. 0400 366 148