Nordic Koivu Oy ja Tornator Oyj yhteistyöhön koivunmahlan keräyksessä

Nordic Koivun ja Tornatorin yhteistyö avaa molemmille yhtiöille mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa. ”Yhteistyö koivunmahlan keräyksessä johtavan kestävään metsätalouteen erikoistuneen yhtiön kanssa osaltaan varmistaa koivikoiden ja koivunmahlan riittävyyden tulevaisuudessa ja myötävaikuttaa Nordic Koivun koivunmahlan tuotannon voimakkaan kasvattamisen vastaamaan kansainväliseen kysyntään”, kertoo Nordic Koivun myyntijohtaja Susanna Maaranen.

Nordic Koivu Oy on tehnyt 20 vuoden toimintansa aikana järjestelmällistä pioneerityötä koivunmahlan kansainvälisen tunnettuuden luomiseksi ensin ainutlaatuisella kuluttajasektorille suunnatulla pullotetulla koivunmahlallaan ja sittemmin myös toimittamalla koivunmahlaa kosmetiikkateollisuuteen sekä kotimaiseen juomateollisuuteen. Yrityksen pitkäjänteisten kansainvälisten markkinointi-ponnistelujen sekä maailmalla voimakkaassa kasvussa olevan ”puuvesitrendin” ansiosta on kansainvälisten suurten juomayhtiöiden kiinnostus koivunmahlaan nyt merkittävästi lisääntynyt. Nordic Koivu Oy aloittaakin tänä keväänä yhteistyön usean kansainvälisen juomateollisuustoimijan kanssa. Tätä tarkoitusta varten yritys ottaa käyttöön uuden aseptisen suurastiapakkauslaitteiston.

”Tornatorin tavoitteena on luoda kestävää hyvinvointia metsistämme ja entisestään monipuolistaa niiden hyödyntämistä. Laaja kaksoissertifioitu (PEFC, FSC®) metsäomaisuutemme tarjoaa hyvän pohjan luonnontuoteteollisuuden ja Suomen biotalouden laajentamiselle. Yhteistyö innovatiivisen ja voimakkaaseen kasvuun tähtäävän Nordic Koivun kanssa avaa meille uusia liiketoiminta-mahdollisuuksia”, toteaa Tornatorin toimitusjohtaja Sixten Sunabacka.

Lisenssikoodi: FSC-C123368

Lisätietoja:
Myyntijohtaja Susanna Maaranen Nordic Koivu Oy, puh. +358405237348, susanna.maaranen@nordickoivu.com
Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka Tornator Oyj, puh. +358400366148, sixten.sunabacka@tornator.fi

Nordic Koivu Oy on maailman johtava koivunmahlan tuottaja. Yrittäjät Arto ja Susanna Maaranen ovat kehittäneet maailman mittakaavassa ainutlaatuisen koivunmahlan keräys- ja tuotantojärjestelmän, joka mahdollistaa teollisen mittakaavan tuotannon ja optimaalisen mahlan laadun. Vuodesta 2006 lähtien yrityksen toiminnan kehittämiseen osallistuneet kokeneet bisnesenkelit ovat auttaneet toiminnan tason nostamisessa ammattimaiseksi ja tehokkaaksi liiketoiminnaksi. Nordic Koivun tuotannosta yli 97 % menee vientiin.

Tornator Oyj on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Tornatorin pääliiketoiminta on puuntuottaminen ja –myynti. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2015 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,2 miljardia euroa. Konsernissa on töissä yli 200 henkilöä, joiden lisäksi yhtiön metsät työllistävät urakoitsijoita ja sopimusyrittäjiä sekä heidän työntekijöitään noin 700 henkilötyövuoden verran. Yhtiö omistaa noin 650 000 hehtaaria metsiä Suomessa, Virossa ja Romaniassa.