Maahanmuuttajat työharjoittelussa Tornatorin istutustyömailla Torniossa

Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut on järjestänyt yhteistyössä Ammattiopisto Lappian kanssa kevään ja kesän aikana työttömille maahanmuuttajille mahdollisuuden opiskella metsätalousalaa. Koulutus on antanut valmiuksia metsäalan ammatillisiin opintoihin ja tutustuttaa maahanmuuttajia alan töihin, työpaikkoihin sekä koulutusmahdollisuuksiin. Koulutus on osa Valmiudet kuntoon –hanketta, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttajien työllistymistä.

Tornatorin sopimusyrittäjä, Lapin metsäpalvelut, tarjoaa kurssilaisille työharjoittelupaikan. Joukossa on yhteensä 14 Burmasta ja Somaliasta kotoisin olevaa opiskelijaa. Tornator tarjoaa työharjoitteluun sopivat metsätyömaat. ”Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan ohjauksessamme metsänistutusta ja -raivausta. Toivon, että porukasta löytyy sellaisia, jotka jäävät alalle ja töihin tälle seudulle”, kertoo Lapin Metsäpalveluiden toimitusjohtaja Risto Kelloniemi.

”Tämä on yksi tapa tutustuttaa maahanmuuttajat työelämään ja saada mahdollisesti myöhemmin uusia osaajia metsäalalle, josta eläköityy kuluvan kymmenen vuoden aikana neljännes työvoimasta. Alalle kaivataan tulevaisuuden osaajia”, sanoo Tornatorin resurssipäällikkö Kauko Kärkkäinen.

Koulutuksessa tuetaan ja vahvistetaan opiskelu- ja oppimisvalmiuksia, omia elämänhallinnan taitoja ja työelämävalmiuksia sekä selviytymistä suomen kielellä ammatillisissa opinnoissa ja työelämässä. ”Opiskelijat ovat olleet innostuneita metsäalasta ja ovat tekevää porukkaa”, kehuu lehtori Veijo Nurmikumpu Ammattiopisto Lappiasta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Risto Kelloniemi, Lapin metsäpalvelut, puh. 040 504 1986

Operaatioesimies Heikki Aarnipuro, Tornator Oyj, puh. 040 036 4714