Sunabacka: ”Metsäteollisuuden suurinvestoinneilla positiiviset vaikutukset Suomen metsätalouteen”

Tornatorin toimitusjohtaja Sixten Sunabacka TV Nytt:n lähetyksessä 16.6.2016:

”Metsäteollisuuden Suomen suurinvestoinneille on useita syitä: kotimaasta löytyy tarvittavaa puuraaka-ainetta, täällä on valmis infrastruktuuri ja metsäteollisuuden tuotteille on kysyntää. Ala on myös viime vuosina pystynyt parantamaan kilpailukykyään.

Perinteisten vientituotteiden ohelle metsäteollisuus on onnistunut luomaan uusia tuotteita, esimerkiksi selluloosapohjaisia tekstiilikuituja tekstiiliteollisuuden tarpeisiin. Uudet investoinnit tai tehtaat eivät työllistäne suoraan kovin paljon työntekijöitä, mutta niiden ympärille syntyy uusia työpaikkoja, esimerkiksi metsäkoneen- tai puutavara-auton kuljettajia tarvitaan tulevaisuudessa.

Suomalainen metsäteollisuus käyttää tällä hetkellä kotimaista puuta noin 65 milj. m3 vuodessa, mutta määrää voitaisiin kasvattaa jopa 85 milj. m3 asti, joten sitä riittää myös uusiin investointeihin. Puumarkkinat toimivat Suomessa jo nyt hyvin, mutta logistiikkaketjussa on vielä tehostamisen varaa.”

http://arenan.yle.fi/1-3139240