Osaavaa työvoimaa tarvitaan metsäteollisuudessa myös tulevaisuudessa

Yli 200 metsäteollisuusyrityksen edustajaa kiertää marraskuussa noin 330 koulussa ympäri Suomea päivittämässä yläkoululaisten tietoja ja mielikuvia metsäteollisuudesta.

Metsäteollisuus on hyvässä vireessä. Alalla investoidaan sekä luodaan uutta, ja esimerkiksi sellu ja kartonki käyvät kaupaksi maailmalla. Työ tarvitsee tekijänsä, siksi osaavan työvoiman riittävyydestä on huolehdittava.

Metsäteollisuus ei tällä hetkellä houkuttele riittävästi motivoituneita nuoria alalle. Monilta puuttuu ajanmukaista tietoa toimialasta ja mielikuvat ovat jämähtäneet menneisyyteen. Kertomalla metsäteollisuuden monista ammateista ja tuotteista, uudistumisesta, kestävyydestä ja vastuullisuudesta Mahdollisuuksien metsä – Suomen suurin työpaikka -kampanjalla pyritään päivittämään mielikuvat tähän päivään ja lisäämään alan vetovoimaisuutta.

Työväestö ikääntyy, ja metsäteollisuudessa eläköityy seuraavan 10 vuoden kuluessa noin neljäsosa nykyisestä työvoimasta. Eri alat kilpailevat nuorista, pienenevistä ikäluokista. Koko toimialan yhteisellä, neljättä kertaa järjestettävällä valtakunnallisella kampanjalla metsäteollisuus haluaa antaa nuorille lisää eväitä ammatinvalintaan.

Pelkkä alan tiedon ja vetovoiman lisääminen ei kuitenkaan takaa työvoimaa tulevaisuudessa. Tarvitaan myös riittävää ja laadukasta koulutusta. Työelämä on muutoksessa, ja muun muassa digitalisaatio muuttaa työn luonnetta ja osaamistarpeita. Koulutusta tulee uudistaa vastaamaan paremmin työelämän tulevia tarpeita. Uudistusten lisäksi koulutukseen kohdistuu myös suuria säästöjä. Säästöistä huolimatta tulee metsäteollisuudelle tärkeiden alojen koulutuksen elinvoimaisuudesta pitää huolta.

Metsäteollisuus on Suomen suurin vientiala. Menestyvän metsäteollisuuden perustana ovat osaavat työntekijät. Koulukampanja pyrkii omalta osaltaan varmistamaan sen, että näin on myös tulevaisuudessa.

Mahdollisuuksien metsä -kampanjaa toteuttavat Metsäteollisuus ry ja Suomen Metsäyhdistys sekä Metsä Group, UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj, DS Smith Packaging Finland Oy, Sappi Finland Oy, Versowood Oy, Pölkky Oy, Tornator Oyj ja Kotkamills Oy.

Media on tervetullut seuraaman kouluvierailuja, yhteydenotot suoraan kouluihin. Kampanjassa mukana olevat koulut ovat liitteenä.

Filmi: Mahdollisuuksien metsä – Suomen suurin työpaikka

Lisätietoja:

Helena Seppälä, tiedottaja, Metsäteollisuus ry, helena.seppala@forestindustries.fi, puh. 040 720 3248

Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö. Edistämme metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa Suomessa ja kansainvälisesti. Metsäteollisuus ry:n jäseniä ovat massan, paperin ja kartongin valmistajat. Puutuoteteollisuuden yrityksistä jäsenenä on pääosa saha- ja levyteollisuuden yrityksistä sekä puun jatkojalostajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 160 000 suomalaista. Metsäteollisuus tarjoaa toimeentuloa ja elinvoimaisuutta myös haja-asutusalueille ja tuo viidenneksen maamme vientituloista.