Vuosikertomus vuodelta 2016 on julkaistu - Tornator