Valkeajärven suojelualueen perustamisprosessi esillä tänään ympäristö- ja metsäalan vastuuministeriöiden pyöreän pöydän metsäkeskustelussa

Tornatorin toimitusjohtaja Sixten Sunabacka esitteli tänään Valkeajärven suojelualueen perustamisprosessin ympäristö- ja metsäalan vastuuministeriöiden pyöreän pöydän metsäkeskustelussa. Suojelupäätös oli esillä poikkeuksellisen toteutustapansa vuoksi: se syntyi joustavasti vapaaehtoistietä eri toimijoiden yhteistyönä hyödyntäen erilaisia suojelukeinoja.

Erilaiset suojelutarpeet ja niiden aluerajaukset sovitettiin yhteen ranta-asemakaavassa. Rantarakentamisen sijoittelun myötä myös laajat ranta-alueet voitiin kaavassa merkitä suojelualueeksi. Kaava valmisteltiin hyvässä yhteistyössä kunnan, maanomistajien ja ympäristöviranomaisten kesken. Ympäristöjärjestöt ja paikalliset asukkaat osallistuivat aktiivisesti kaavaprosessiin, eikä yhtään valitusta tehty.

Lue lisää: esitysmateriaali

Lisätietoja:

Maankäyttöjohtaja Antero Luhtio, p. 040 045 9969, etunimi.sukunimi@tornator.fi