Tornatorin vuosikertomus 2018 on julkaistu

Tornator Oyj:n vuosikertomus 2018 ja tilinpäätös tilikaudelta 2018 on julkaistu pdf-muotoisena Tornatorin verkkosivuilla suomen- ja englanninkielisenä.

Tornatorin vuosikertomus 2018

Annual Report 2018

Vuosikertomus koostuu viidestä osasta: vuosikatsaus, strategia, vastuullisuus, hallinnointi ja tilinpäätös. Tornator raportoi vastuullisuudestaan Global Reporting Initiativen yritysvastuuraportointia koskevien GRI-standardien mukaisesti. Raportointi kattaa Tornatorin taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun olennaisimmat osa-alueet.

Lisätietoja:
Henrik Nieminen, CFO, puh. +358 40 869 7613, henrik.nieminen(@)tornator.fi
Tuija Luukkanen, yritysvastuupäällikkö, puh. +358 40 502 9052, tuija.luukkanen(@)tornator.fi
****************************
Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. https://www.tornator.fi