Ville Nousiainen

Titteli:
Operaatioesimies, metsätalous
Tehtävät:
Metsätalouden operatiiviset tehtävät, resurssien ohjaus
Puhelin:
050 576 4507
Osoite:
Olavinkatu 54
Postinro ja -toimipaikka:
57100 Savonlinna