Jaana Turunen

Titteli:
Operaatioesimies, metsätalous
Tehtävät:
Metsätalouden operatiiviset tehtävät, resurssien ohjaus
Puhelin:
050 370 8119
Osoite:
Äyritie 8D
Postinro ja -toimipaikka:
01510 Vantaa