Vastuullista metsätaloutta

Tornator sitoo taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kiinteäksi osaksi liiketoimintaansa. Toimintaa ohjaavat kaikissa toimintamaissa yhteiset vastuullisen liiketoiminnan periaatteet (Code of Conduct).

Tornator yhdistää tehokkaan metsätalouden talousmetsien luonnonhoitoon, suojelee arvokkaita elinympäristöjä ja huolehtii työllistävyydestään. Näin edistämme ympäristöarvoja, luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia koko vaikutuspiirissämme sekä täytämme lainsäädännön ja sidosryhmiemme odotukset.  

Hoidamme metsiämme kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti ympäristörasituksia minimoiden ja metsäluonnon monimuotoisuutta turvaten. Sovitamme yhteen eri maankäyttömuotoja.

Tornatorin Suomessa sijaitsevat metsät ovat sertifioitu PEFC-järjestelmän (PEFC-sertifiointitodistus) sekä FSC®-järjestelmän mukaan (FSC-sertifiointitodistus).

Lisätietoja Tornatorin FSC-sertifioinnista.

Lisenssikoodi: FSC-C123368

 


Vastuullista metsätaloutta -sivuiltamme löydät tietoa toimintatavoistamme ja -periaatteistamme:

Vastuuta henkilöstöstä

Vastuuta sidosrymistä

Vastuuta taloudesta

Vastuuta ympäristöstä