Vastuullista metsätaloutta

Tornator sitoo taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kiinteäksi osaksi liiketoimintaansa. Toimintaa ohjaavat kaikissa toimintamaissa yhteiset vastuullisen liiketoiminnan periaatteet (Code of Conduct).

Tornator yhdistää tehokkaan metsätalouden talousmetsien luonnonhoitoon, suojelee arvokkaita elinympäristöjä ja huolehtii työllistävyydestään. Näin edistämme ympäristöarvoja, luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia koko vaikutuspiirissämme sekä täytämme lainsäädännön ja sidosryhmiemme odotukset.  

Hoidamme metsiämme kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti ympäristörasituksia minimoiden ja metsäluonnon monimuotoisuutta turvaten. Sovitamme yhteen eri maankäyttömuotoja.

Tornatorin Suomessa sijaitsevat metsät ovat sertifioitu PEFC-järjestelmän (PEFC-sertifiointitodistus) sekä FSC®-järjestelmän mukaan (FSC-sertifiointitodistus).

Lisätietoja Tornatorin FSC-sertifioinnista.

Lisenssikoodi: FSC-C123368

Lisäksi Tornatorilla on puun alkuperäketjun todentamiseen liittyvä PEFC-sertifikaatti. Sertifikaatti kattaa aines- ja energiapuun hankinnan ja myynnin. Se osoittaa puolueettomasti, että puu ja puuperäiset tuotteet tulevat kestävästi hoidetuista metsistä ja että Tornator kunnioittaa metsien, ympäristön ja ihmisten hyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä. Sertifikaatti täyttää kansainvälisten PEFC-standardien (PEFC ST 2002:2013 ja PEFC ST 2001:2008) mukaiset vaatimukset ja yhtiöllä on Suomen metsäsertifiointi ry:n myöntämä PEFC-merkin käyttölisenssi nro PEFC/02-21-18/2.

Tornatorin johto on sitoutunut kestävään metsätalouteen, puun alkuperäketjun seurannan käyttöönottoon ja sen ylläpitämiseen standardin vaatimusten mukaisesti.


Vastuullista metsätaloutta -sivuiltamme löydät tietoa toimintatavoistamme ja -periaatteistamme:

Vastuuta henkilöstöstä

Vastuuta sidosrymistä

Vastuuta taloudesta

Vastuuta ympäristöstä