Vastuuta henkilöstöstä

Tornatorin henkilöstö Suomessa rakentuu kahdesta pääryhmästä: noin sadasta metsurista ja noin 65 toi-
mihenkilöstä. Toimihenkilöitä ovat muun muassa suunnitteluasiantuntijat, operaatioesimiehet, maankäyttöasiantuntijat, kirjanpitäjät ja hallinnolliset työntekijät. Virossa työskentelee lisäksi kuusi ja Romaniassa 37 henkilöä metsätalouden tehtävissä. 

Tornator siirtyy vuoden 2016 aikana prosessiorganisaatioon. Tämä tarkoittaa, että suunnitteluasiantuntijat keskittyvät jatkossa suunnitteluprosessiin ja operaatioesimiehet vastaavat metsänhoidosta ja metsureiden työnohjauksesta.  

Pyrimme henkilöstömme kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin ja tasavertaiseen kohteluun. Seuraamme työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia säännöllisesti. Haluamme, että meillä työskentelee innostunut ja motivoitunut henkilöstö.

Noudatamme työsuojelutoiminnassa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia. Annamme henkilöstöllemme säännöllistä työnopastusta uusista työmenetelmistä ja turvavälineiden oikeasta käytöstä. Järjestämme henkilöstöllemme koulutusta ja valmennusta ammatillisen osaamisen ja tuottavuuden parantamiseksi. Työntekijöidemme henkilökohtaiset koulutustarpeet ja -tavoitteet kartoitetaan vuosittain pidettävissä kehityskeskusteluissa.

Uskomme, että hyvin järjestetty työterveyshuolto, järjestelmällinen toiminta terveys- ja turvallisuusasioissa sekä ennaltaehkäisevä toiminta edistävät hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Kannustamme henkilöstöämme huolehtimaan fyysisestä kunnosta mm. tyky-rahan ja kuntokilpailun avulla.

Metsuritöiden talvikuukausien lomautusjaksoa olemme pyrkineet lyhentämään tarjoamalla lomautetuille metsureille mahdollisuutta tehdä töitä kesäaikana niin kutsuttuun työaikapankkiin talvilomautuksen varalle. Metsurit voivat tallettaa työaikapankkiin kesäaikana tehtyjä töitä ja lyhentää niillä lomautusjaksoa.