Johtoryhmä

Sixten Sunabacka

s. 1960, MMM, metsänhoitaja, EMBA
Toimitusjohtaja 2016–

Tausta:
Työ- ja elinkeinoministeriö, strateginen johtaja 2010 – 2015
UPM Kymmene Oyj, metsäpäällikkö ja metsäjohtaja 2005 – 2010
Useita johtotehtäviä eri metsäalan yrityksissä, 1985 – 2005
 
 

Antero Luhtio

s. 1957, Diplomi-insinööri
Maankäyttöjohtaja 2014–
Tausta:
Maankäyttöpäällikkö, Tornator Oyj 2011 -2014
Metsähallitus, johtaja, Laatumaa-tulosalue 1998–2011
Metsähallitus, maankäyttöpäällikkö 1995–1998
Metsähallitus, maanmittausinsinööri 1990–1995
Maanmittauslaitos, apulaispiiri-insinööri 1988–1990
Maanmittauslaitos, maanmittausinsinööri 1983–1988
 
 

Ari Karhapää

s. 1967, metsätalousinsinööri
Liiketoimintajohtaja 2012 
Varatoimitusjohtaja 2014
 
Tausta:
Metsänomistajien liitto P-K, johtaja 2009–2011
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala, johtaja 2009–2011
Karjalan Metsätilat Oy LKV, toimitusjohtaja 2004–2009
Metsänhoitoyhdistys Raja-Karjala, johtaja 2004–2008
Metsänhoitoyhdistys Ylä-Karjala, johtaja 2002–2004   
 
 

Outi Nevalainen

s. 1968, KTM
Henkilöstöjohtaja 2017–

Tausta: 
Microsoft Oy, Henkilöstöjohtaja, 2015–2017 
Microsoft Mobile Oy, Henkilöstöjohtaja 2014–2015
Nokia Oyj, useita eri henkilöstöjohdon tehtäviä 1998–2014
United Parcel Service Finland Oy, Henkilöstöpäällikkö 1994–1998

 

Henrik Nieminen

s. 1970, kauppatieteiden maisteri, EMBA
Talous- ja rahoitusjohtaja 2002–
Varatoimitusjohtaja 2007–

Tausta:
Stora Enso Ab, projektijohtaja 2001–2002
Stora Enso Financial Services SA, rahoitusjohtaja
2000–2001
Enso Oy, rahoituspäällikkö 1998–2000
Enso Oy, laskenta-analyytikko 1997–1998

 

Johdon kuvat