Omistus- ja yhtiörakenne

Tornator Timberland -konserniin kuuluu Suomen emoyhtiö Tornator Oyj:n lisäksi Virossa Tornator Eesti OÜ ja Romaniassa SC Tornator SRL. Kaikki kolme yhtiötä omistavat metsää ja harjoittavat operatiivista metsätaloutta. Lisäksi Tornator Oyj omistaa Suomessa 100%:sti viisi tuulivoiman kehitysyhtiötä. Tornatorin omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Yhtiöllä on 10 osakkeenomistajaa.

 

Omistus- ja yhtiörakenne 31.12.2018:

Timberland_konserni 2016

 

 Osakkeenomistajat 2016