Omistus- ja yhtiörakenne

Tornator Timberland -konserniin kuuluu Suomen emoyhtiö Tornator Oyj:n lisäksi Virossa Tornator Eesti OÜ ja Romaniassa SC Tornator SRL. Kaikki kolme yhtiötä omistavat metsää ja harjoittavat operatiivista metsätaloutta. Tornatorin omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Yhtiöllä on 11 osakkeenomistajaa.

Timberland_konserni 2016

 

 Osakkeenomistajat 2016