Lisätietoja Tornatorin vihreästä rahoituksesta (englanniksi):

Tornatorin vihreän rahoituksen viitekehys 

CICERO:n Green Finance Second Opinion