Visio, missio, arvot ja strategiset painopisteet Tornator Oyj:ssä

 

  Visio

  • Tornator – metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä

  Missio

  • Luomme kestävää hyvinvointia metsästä.

  Arvot

  • Vastuullisuus – vastuu työn laadusta, ympäristöstä ja suhteista sidosryhmiin
  • Osaaminen – halu kehittää ja kehittyä
  • Yhteistyö – kyky ja tahto työskennellä yhdessä

  Strategiset painopisteet

  • Kannattava kasvu: Laajennamme toimintaamme strategisilla ydinalueilla, valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa synergiaetuja hakien.
  • Ylivoimainen kilpailukyky: Hyödynnämme metsävarojamme ja maaomaisuuttamme tehokkaasti ja monipuolisesti kestävyysperiaatteita noudattaen.
  • Erinomainen hallinto: Kehitämme prosesseja, järjestelmiä ja osaamistamme vahvistaaksemme vastuullisuutta, henkilöstömme hyvinvointia ja sisäistä viestintää.