Tunnusluvut

Avainluvut_2016


liikevaihto_2016_FI               liikevoitto_2016_FI2