Responsabilitatea economică implică faptul că Tornator atinge așteptările venite din partea acționarilor și este activă în societate. A fi parte de bună credință a unei corporații face parte din responsabilitatea pentru afacere.

Angajații Tornator sunt responsabili pentru tot ceea ce reprezintă proprietatea companiei și este datoria lor să protejeze proprietățile companiei împotriva deteriorării, utilizării neconforme sau pierderii. În toate activitățile noastre, ne supunem legislației, înțelegerilor dintre părți și practicilor unei afaceri responsabile. Avem ca țel fondarea unei afaceri profitabile, dar numai folosind metode general acceptate. Totodată, cerem și colaboratorilor noștri să acționeze responsabil.