Pe baza valorilor noastre, am pregătit un set de principii de mediu care sunt în concordanță cu gândirea durabilității. În toate activitățile noastre, respectăm aceste principii:

Utilizăm responsabil resursele naturale ale pădurii

  • Practicăm o silvicultură sustenabilă din punct de vedere ecologic, economic și social
  • Planificăm și punem în aplicare lucrările silvice ținând cont de productivitatea terenului și de potențialul viitor al pădurii
  • Protejăm speciile indigene sau pe cale de dispariție, precum și biotopurile cu valoare ecologică ridicată, și încercăm să creștem biodiversitatea chiar și în pădurile de interes comercial
  • Ne supunem reglementărilor internaționale, precum și legilor în vigoare la nivel național, având în vedere și comunitățile locale în care activăm. Lucrăm cu contractori locali, acolo unde este posibil. Comunicăm și colaborăm

Reducem pe cât de mult posibil impactul ecologic al activităților noastre asupra mediului

  • Suntem conștienți de efectele activităților noastre asupra mediului și luăm în considerare multiplele benficii aduse de pădure (ecologice, peisagistice, culturale sau economice)
  • Ne asigurăm că angajații noștri sunt corect instruiți în ceea ce privește protecția mediului prin traininguri regulate. În același timp, încurajăm și colaboratorii noștrii să își dezvolte instruirea pe teme de protecția mediului.
  • Încercăm să influențăm efectele asupra mediului de-a lungul lanțului de valorificare, de la producția primară, până la utilizatorul final, comunicând principiile noastre de protecție a mediului.
  • Pregătim programe de responsabilitate ecologică în raport cu condițiile locale de lucru și folosim aceste programe pentru a ne monitoriza și  îmbunătăți operațiunile.