Prin valorile sale (responsabilitate, expertiză și spirit de echipă), Tornator este angajat să desfășoare afaceri în mod responsabil. Obiectivul Tornator este să desfășoare afaceri profitabile într-o manieră etică și responsabilă, ținând cont de economie, resursa umană, ecologie și aspecte sociale. Aceasta este și o modalitate de a construi o bună imagine corporativă, necesară companiei, întrucât atrage clienți, investitori, angajați sau parteneri. Responsabilitatea este și un factor al managementului de risc, al productivității și al calității, deoarece, acționând responsabil, putem evita erori.

Acest Cod de Conduită reprezintă temeiul în baza căruia Tornator își desfășoară afacerile, precum și temeiul managementului privind mediul înconjurător, resursele umane și persoanele interesate. Obiectivul este de a crea o metodă uniformă prin care angajații să acționeze responsabil oriunde în lume. Ghidurile naționale nu trebuie să intre în conflict cu acest Codul de Conduită.

Prezentul Cod de Conduită a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Tornator în data de 24 August 2020.