Tornator on arvojensa (vastuullisuus, osaaminen ja yhteistyö) kautta sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan. Tämä toimintaohje toimii perustana yhtiön liiketoiminnassa, ympäristö-, henkilöstö- ja sidosryhmäasioissa sekä rahoitusmarkkinoita koskevan sääntelyn noudattamisessa.

Toimintaohje koskee Tornatorin työntekijöitä, johtajia ja hallituksen jäseniä. Edellytämme toimintaohjeen mukaista käytöstä myös yhtiön urakoitsijoilta, palvelutoimittajilta ja muilta sopimuskumppaneilta. Maakohtaiset ohjeet eivät voi olla ristiriidassa tämän toimintaohjeen kanssa.

Tornator Oyj:n hallitus on hyväksynyt päivitetyn toimintaohjeen kokouksessaan 24.8.2020.