Verkkopalvelu tuottaa tietoa myytävänä olevista lomarakennuspaikoista ja metsäalueista. Tornator Oyj:n tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Esitettävät tiedot perustuvat Tornator Oyj:n omissa tietojärjestelmissään ylläpidettäviin tietoihin ja niistä tehtäviin tietokantakyselyihin. Verkkopalvelussa esitetyt tiedot eivät ole sitovia. Kauppaneuvottelut myytävistä kohteista käydään aina erikseen Tornator Oyj:n henkilökunnan kanssa. Esitettävät tiedot perustuvat metsävaratietojen osalta silmävaraiseen, kuvioittaiseen arviointiin. Tornator Oyj:n käytössä olevat kiinteistöjen paikkatiedot perustuvat ulkopuolisilta hankittuun aineistoon, eivätkä ne välttämättä vastaa verkkopalvelun käyttöhetkellä voimassa olevaa virallista tietoa. Tornator Oyj pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

Verkkopalvelu kaikkine osineen on suojattu tekijänoikeudella tekijänoikeuslakien mukaisesti, eikä käyttäjällä ole ilman etukäteen saatua suostumusta oikeutta levittää, julkaista, saattaa yleisön saataviin, kääntää tai muuttaa asiakirjoja tai aineistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa. Tornator Oyj ei takaa, että verkkopalvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Tornator Oyj ei myöskään vastaa verkkopalvelunsa kautta saavutettavien muiden palvelujen toimittajien sivustojen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Tornator Oyj:n verkkopalvelua lakien ja hyvän tavan sekä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Tornator Oyj ei kerää yksittäistä käyttäjää koskevia tietoja.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Tornator Oyj ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. Tornator Oyj:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla uusista käyttöehdoista kotisivuillaan www.tornator.fi. Uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden julkaisemisen ajankohtana.