Kaikki tietävät sen. Ilmasto muuttuu. Meidän on tehtävä yhdessä paljon, jotta pystymme saavuttamaan globaalisti asetetut tavoitteet.

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi lokakuussa Global Warming of 2018 1,5 °C -erikoisraportin. Raportti vertaa eroja ilmaston lämpenemisen vaikutuksista 1,5 asteen ja 2 asteen välillä. Se kertoo, että olemme kiistatta käännekohdassa.

Tulevaisuus kasvaa metsässä

Me Tornatorissa tunnemme vastuumme ja haluamme kantaa sen. Innostavaksi tämän tekee se, että metsä tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia tilanteen ratkaisuksi. Ensinnäkin metsä sitoo kasvaessaan hiilidioksidia ja toimii sitä kautta hiilivarastona. Hiilen sitominen on sitä suurempaa, mitä kiivaammassa kasvun vaiheessa metsä on.

Toisaalta jopa enemmän mahdollisuuksia piilee metsän ja puiden moninaisessa hyötykäytössä. Kuitupuustamme tuotetaan jo nykyisin suurimmalta osin tekstiilisellua ja pakkauksia. Puupohjaisella pakkausmateriaalilla voidaan yhä useammin korvata uusiutumaton, öljypohjainen muovi.

Tekstiilisellun käyttö vuorostaan vapauttaa viljelyskelpoista maata ruuan tuotantoon. Tällä on suuri vaikutus esimerkiksi vesitalouteen maissa, joissa puhtaasta juomavedestä on jo valmiiksi pula. Yhtä lailla ratkaisuvalikkoon lukeutuvat innovatiivinen bioenergiantuotanto tuulivoiman ja hakkuutähteen hyödyntämisen avulla. Voidaankin sanoa, että tulevaisuus kasvaa metsissä.

Metsä on meille tuttu

Me suomalaiset tunnemme metsän. Vaikka maailman metsistä vain noin puoli prosenttia sijaitsee Suomessa ja metsiemme vuosikasvu vastaa ainoastaan 0,02% maailman metsävaroista, on maamme pinta-alasta yli 75% metsää. Metsää on siis kaikkialla. Edes suurimpien kaupunkiemme keskustoissa metsä ei ole kaukana.

Tutusta metsästä toiset meistä löytävät rauhan, siinä missä toiset saavat sieltä energiaa. Metsä tarjoaa meille suojaa, turvaa ja ravintoa – suoraan ja välillisesti. Metsä on suurin vientituotteemme. Yli 20 prosenttia vientitulostamme tulee metsästä. Metsässä kasvaa eläkerahastojemme korko ja se tarjoaa meille mahdollisuuksia yhä uusiin innovaatioihin.

Tornatorissa olemme innolla mukana tämän kaiken keskellä ja otamme vahvaa roolia mahdollistajina. Me olemme Euroopan johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö. Omistamme metsiä Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

Ydintoimintaamme ovat kestävä metsätalous, metsien osto ja metsänhoitopalvelut. Pääliiketoimintamme ohella vuokraamme käyttöoikeuksia mailtamme, kehitämme tuulivoimahankkeita sekä myymme laadukkaita rantatontteja ja maa-aineksia. Yhdessä.

Yhdessä hoidamme perintöä

Suomessa on noin 630 000 metsänomistajaa. Metsän omistaminen on muutoksessa. Tämän muutoksen seurauksena yhä useammin metsänomistajalle on tutumpaa haravoida lehtiä pihatalkoissa, kuin istuttaa taimia omistamaansa metsään. Me huomioimme tämän muutoksen palvelukehityksessämme.

Koemme olevamme linkki ikiaikaisessa ketjussa. Toimintamallimme perustuu vastuulliseen metsien käyttöön sekä vahvaan ympäristöosaamisen ja digitalisaation hyödyntämiseen. Toimillamme hoidamme yhdessä asiakkaidemme kanssa perintöä, joka kulkee sukupolvelta toiselle.

Pääliiketoimintaamme on puun tuottaminen ja myynti. Harjoitamme kestävää metsätaloutta tavoitteenamme hyvä ja tasainen metsän tuotto, jonka myötä takaamme asiakkaille vastuullisesti tuotettua sertifioitua puuta. Lisäksi ostamme puustoltaan kaikentyyppisiä metsätiloja. Käsittelemme metsät luontoa kunnioittaen, oikeilla toimenpiteillä oikeaan aikaan. Näin varmistamme metsäomaisuutemme pysymisen monimuotoisena ja hyväkuntoisena. Suunnitelmallinen metsänhoito ja ammattitaitoinen henkilöstö takaavat tuloksellisen toiminnan myös tulevaisuudessa.

Vuokraamme maa-alueita eri käyttötarkoituksiin, esimerkiksi metsästyskäyttöön, ja kehitämme aktiivisesti tuulivoimahankkeita yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Metsiämme käytetään myös laajasti virkistyskäytössä. Kaavoitamme ja myymme rantatontteja sekä maa-aineksia. Myymme myös valikoiden kiinteistörakenteeseemme sopimattomia metsätiloja.

Tarjoamme laadukkaita metsänhoitopalveluita asiakkaillemme. Toteutamme palvelusopimusasiakkaidemme metsänuudistamis- ja taimikonhoitotyöt. Onnistumisen avaintekijöitä ovat laaja oma metsänomistus sekä resurssien ja materiaalien hankinta. Haluamme tarjota yrittäjillemme parhaat mahdolliset työolosuhteet. Yhteistyön tuloksena saadaan hyvin kasvavia metsiä.

Katso myös Tornatorin tarina videona