Metsas on tulevik!

Tornator grupi peamisteks tegevusaladeks on metsade heaperemehelik majandamine ja raieõiguse müük. Lisaks tegeleme põllumaade rendiga.

Tehke meiega usaldusväärseid metsatehinguid

Tornator on usaldusväärne ja vastutustundlik metsamajandaja. Otsime pikaajaliseks investeeringuks sobivat metsamaad üle kogu Eesti (v.a. väikesaared ja Hiiumaa).

Vastutustundlikkus on oluline ettevõtte osa

Vastutustundlik ettevõtlus tähendab Tornatori jaoks seda, et iga töötaja töötab ja mõtleb ühiskondlikult, majanduslikult ja ökoloogiliselt vastutustundlikul viisil.

Tornator – Metsandus ja puiduvarumine

Vaadake meie ettevõtte demovideot