Rakendame ettevõtte sotsiaalset vastutust mitmel viisil, tehes huvirühmadega aktiivset, objektiivset ja interaktiivset koostööd. Meie eesmärk on rahuldada klientide vajadused sobivate toodete ja teenustega. Küsime nende arvamust ja saadud tagasiside põhjal täiustame oma tegevust.

Soovime olla kõiges usaldusväärne partner, täites alati oma lepingud ja kokkulepped, sealjuures andes tööd paljudele kohalikele töövõtjatele.

Meie toetus- ja sponsorluspõhimõte on abistada lapsi ja noori kohalikus metsaga seotud vabaajategevustes. Toetame ka metsandusüliõpilasi ja metsakultuuri.

Vastutus töötajate ja töövõtjate eest

Me püüdleme oma töötajate ja töövõtjate üldise heaolu ja võrdsuse poole. Me soovime, et meie töötajad ja koostööpartnerid oleksid oma töös innustunud ja motiveeritud.

Meie töötervishoiu ja -ohutuse tavad vastavad kõikidele seadusest tulenevatele nõuetele. Me viime oma töötajate seas läbi koolitusi ja juhendamist, et parandada nende teadmisi ja oskusi. Individuaalsed koolitusvajadused ja eesmärgid selgitatakse välja iga-aastaste arenguvestluste käigus.

Me investeerime oma töötajate tervisesse. Nende heaolu ja rahulolu tööga tagab hea tervise ja võimaldab ennetada ohtusid.