Missioon

  • Loome püsivat heaolu metsast

Visioon

  • Tornator on rahvusvaheliselt hinnatud metsamajandaja

Väärtused

  • Vastutustundlikkus – vastutame töökvaliteedi, keskkonna ja avatud suhtluse eest
  • Kompetentsus – soov areneda ja valmidus muutuda
  • Partnerlus – tahe ja oskus teha koostööd

Strateegia

Kasumlik areng: laiendame oma strateegilisi tegevusi koostöös valitud partneritega

Parem konkurentsivõime: kasutame oma ressursse tõhusalt ja jätkusuutlikult

Eeskujulik juhtimine: me arendame aktiivselt oskusi, teadmisi ja protsesse tõstmaks usaldusväärsust ja töötajate heaolu ning tõhustamaks kommunikatsiooni