Missio, visio, arvot ja strategian painopisteet - Tornator

Visio, missio, arvot ja strategiset painopisteet

Visio

  • Tornator – metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä

Missio

  • Luomme kestävää hyvinvointia metsästä.

Arvot

  • Vastuullisuus – vastuu työn laadusta, ympäristöstä ja suhteista sidosryhmiin
  • Osaaminen – halu kehittää ja kehittyä
  • Yhteistyö – kyky ja tahto työskennellä yhdessä

Strategiset painopisteet

  • Kannattavasti kasvava: Kehitämme uutta liiketoimintaa ja laajennamme toimintaamme strategisilla ydinalueilla, valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa synergiaetuja hakien.
  • Kilpailukykyisesti kehittävä: Luomme uusia toimintamalleja, tehostamme ja kehitämme toimintaamme digitalisaation avulla, rakennamme metsäomaisuuden hoitoon kehittyneet palvelut
  • Vastuullisesti vaikuttava: Parannamme tunnettuuttamme, rakennamme Tornator-brändiä, vaikutamme aktiivisesti toimintaympäristöön sekä kehitämme strategisia kyvykkyyksiä ja kompetensseja.