Visio:

Tornator – metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä

Missio:

Luomme kestävää hyvinvointia metsästä.

Arvot

Vastuullisuus – vastuu työn laadusta, ympäristöstä ja suhteista sidosryhmiin

Osaaminen – halu kehittää ja kehittyä

Yhteistyö – kyky ja tahto työskennellä yhdessä