Sidomme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kiinteäksi osaksi liiketoimintaamme. Toimintaa ohjaavat kaikissa toimintamaissa yhteiset vastuullisen liiketoiminnan periaatteet (Code of Conduct).

Yhdistämme tehokkaan metsätalouden talousmetsien luonnonhoitoon, suojelemme arvokkaita elinympäristöjä ja huolehdimme työllistävyydestä. Näin edistämme ympäristöarvoja, luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia koko vaikutuspiirissämme sekä täytämme lainsäädännön ja sidosryhmiemme odotukset.

Hoidamme metsiämme kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti ympäristörasituksia minimoiden ja metsäluonnon monimuotoisuutta turvaten. Sovitamme yhteen eri maankäyttömuotoja.

Tornatorin Suomessa sijaitsevat metsät ovat sertifioitu PEFC-järjestelmän (PEFC-sertifiointitodistus) sekä FSC®-järjestelmän mukaan (FSC-sertifiointitodistus).

Lisenssikoodi: FSC®-C123368

Vastuullisuussivuiltamme löydät tietoa toimintatavoistamme ja -periaatteistamme: