Vastuullista metsätaloutta

Sidomme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kiinteäksi osaksi liiketoimintaamme. Toimintaa ohjaavat kaikissa toimintamaissa yhteiset vastuullisen liiketoiminnan periaatteet (Code of Conduct).

Yhdistämme tehokkaan metsätalouden talousmetsien luonnonhoitoon, suojelelemme arvokkaita elinympäristöjä ja huolehdimme työllistävyydestä. Näin edistämme ympäristöarvoja, luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia koko vaikutuspiirissämme sekä täytämme lainsäädännön ja sidosryhmiemme odotukset.

Hoidamme metsiämme kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti ympäristörasituksia minimoiden ja metsäluonnon monimuotoisuutta turvaten. Sovitamme yhteen eri maankäyttömuotoja.

Tornatorin Suomessa sijaitsevat metsät ovat sertifioitu PEFC-järjestelmän (PEFC-sertifiointitodistus) sekä FSC®-järjestelmän mukaan (FSC-sertifiointitodistus).

Lisenssikoodi: FSC-C123368

Vastuullisuussivuiltamme löydät tietoa toimintatavoistamme ja -periaatteistamme:

Tornatorin Suomessa sijaitsevien metsien FSC®-sertifiointi

Tornator sai Suomessa sijaitseville metsilleen FSC-metsäsertifikaatin marraskuussa 2014. Sertifikaattiin liittyvät julkiset tiedot:

Yhteenveto metsäsuunnitelman keskeisistä osista (Liite 10)

Suunnitelma 6.4.1 -kohteiden määrittämiseksi

Suunnitelma metsien tilan ja toiminnan seurannasta

Lisäksi erillisestä pyynnöstä on saatavilla metsänkäyttöilmoitusten keskeiset tiedot. Emme luovuta puukauppaan tai uhanalaisten lajien esiintymiin liittyviä tietoja. Erikseen luovutettavat tieto-ja aineistopyynnöt ovat maksullisia.

Aineistopyyntöihin vastaa:

Heikki Myöhänen
Ympäristöpäällikkö
Puh. +358 50 441 2253
etunimi.sukunimi@tornator.fi

 

Lisenssikoodi: FSC-C123368.