1. Kohteen valitseminen

Myymme rantatontit määräaloina. Rantatontit on pyykitetty maastoon, rajalinjat on aukaistu ja merkitty. Rakennuspaikat ovat selkeästi maastossa havaittavissa, eikä ostajalle jää epäselvyyttä kaupan kohteesta.

Markkinointisovelluksessamme on erittäin paljon materiaalia, jotka helpottavat etsimään oikeanlaista, juuri sinulle sopivaa kohdetta. Kohteiden löytymisen jälkeen rantatontteja on helppo käydä maastossa omatoimisesti katsomassa ajo-ohjeiden ja maastossa olevien opasteiden avulla. Annamme lisäksi mielellämme sähköpostitse ja puhelimitse lisätietoa kohteista, jotta valinta helpottuu.

2. Kaupan ja dokumenttien valmistelu

Kaupasta sopimisen jälkeen, ennen kauppakirjan allekirjoittamista, toimitamme asiakkaalle tutustuttavaksi kauppakirjaluonnoksen ja muun kauppaan liittyvän materiaalin, mm. rekisteriotteet kaupan kohteesta (lainhuudatus- ja rasitustodistukset sekä kiinteistörekisteriotteen). Ennen kaupan allekirjoittamista teemme yhtiössä kiinteistökaupan vaatimat myyntipäätökset ja tämän jälkeen sovitaan sopiva kauppakirjan allekirjoittamisen ajankohta. Tornator Oyj laatii kauppa-asiakirjat ja varaa kaupantekotilaisuuteen kaupanvahvistajan paikalle.

3. Kaupanteko

Kauppahinta kohteesta maksetaan yhtiön tilille viimeistään kaupantekotilaisuudessa. Hallinta- ja omistusoikeus tonttiin siirtyvät ostajalle kauppakirjan allekirjoituksilla. Tornator Oyj hoitaa kaupanteon jälkeen kustannuksellaan myydyn määräalan vapauttamisen kiinnityksistä.

4. Kaupanteon jälkeen

Kaupanteon jälkeen ostajan tehtäväksi jää varainsiirtoveron maksaminen ja lainhuudon hakeminen. Kaupanteon yhteydessä ostajalle annetaan ohjeet toimenpiteiden tekemiseen. Lainhuudon myöntämisen jälkeen määräalan lohkominen käynnistyy automaattisesti. Lohkomistoimituksessa Maanmittauslaitos lohkoo myydyn määräalan omaksi itsenäiseksi kiinteistöksi. Samalla perustetaan tontin tarvitsemat tieoikeudet.

5. Rakentaminen

Rakennusoikeus rantatonteille on ratkaistu jo ennen myyntiin laittamista, yleensä kuntien rantayleiskaavoissa tai yhtiön teettämissä ranta-asemakaavoissa, joten rakennuslupaa hakemaan ja rakentamaan pääsee välittömästi kaupanteon jälkeen.

6. Kauppahinnan ulkopuoliset kustannukset

Kauppahinnan lisäksi ostajalle tulevat maksettavaksi kauppaan liittyvät kaupanvahvistus- ja lainhuudatuskustannukset (yht. 231 €) sekä määräalan lohkomiskustannukset (n. 800 – 1 000 €). Lisäksi ostajan täytyy maksaa kiinteistökauppaan liittyvä varainsiirtovero (4 % kauppahinnasta). Sähköliittymän hankinta jää myös ostajan tehtäväksi ja kustannettavaksi.

Haluatko tietää lisää?

Älä epäröi ottaa yhteyttä rantatonttiasioissa.
Annamme mielellämme lisätietoa tonttitarjontaa koskien.