Tornator on Euroopan johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö. Omistamme metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Toimintamallimme perustuu vastuulliseen metsien käyttöön sekä vahvaan ympäristöosaamiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen. Ydintoimintaamme ovat kestävä metsätalous, metsien osto ja vuokraus sekä metsänhoitopalvelut. Pääliiketoimintamme ohella vuokraamme käyttöoikeuksia mailtamme, kehitämme tuulivoimahankkeita sekä myymme laadukkaita rantatontteja ja maa-aineksia.

Konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 n. 165 miljoonaa euroa vuodessa ja metsäomaisuuden arvo on noin 3,2 miljardia euroa. Konsernissa on töissä noin 185 henkilöä, joiden lisäksi yhtiö työllistää urakoitsijoita ja sopimusyrittäjiä yli 1 500 henkilötyövuoden verran. Tornator on julkinen osakeyhtiö ja sen pääomistajia ovat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt ja Stora Enso. Tornatorin tehtävänä on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Nykyinen Tornator syntyi vuonna 2002 Stora Enson siirrettyä metsäomaisuutensa uuteen yhtiöön. Tornator-nimellä on kuitenkin pitkä historia suomalaisessa teollisuudessa. Enso-Gutzeitin omistukseen tuli Tornator-niminen metsäyhtiö 1930-luvulla, ja hieno nimi herätettiin henkiin pöytälaatikosta.