Tornatorin metsäomaisuus

Tornator-konserni omistaa metsiä Suomessa, Virossa ja Romaniassa yhteensä noin 715 000 hehtaaria.
Metsäomaisuus Euroopassa (tilanne 31.12.2020):