Ydintoimintaamme ovat kestävä metsätalous, metsien osto ja metsänhoitopalvelut. Pääliiketoimintamme ohella vuokraamme käyttöoikeuksia mailtamme, kehitämme tuulivoimahankkeita sekä myymme laadukkaita rantatontteja ja maa-aineksia. Tornator keskittyy kolmeen liiketoiminta-alueeseen:

Metsätalous
Kiinteistöt
Metsänhoitopalvelut