Tärkein kiinteistöt-prosessin liiketoimintamuoto on rantatonttien kaavoitus ja myynti. Tornatorin toiminta-aikana (n. 20 vuotta), olemme myyneet noin 2400 rantatonttia ja uusia tontteja tuotetaan edelleen. Rantatontin ostajalla on myös usein mahdollisuus ostaa tonttiinsa lisämaata joko metsämaasta tontin takaa tai lisää rantaa. Tutustu myynnissä oleviin rantatontteihin. 

Myymme myös valikoiden kiinteistörakenteeseemme heikosti sopivia metsätiloja, erillispalstoja sekä saarikohteita. Tutustu myynnissä oleviin metsätiloihin.

Ostamme metsätiloja erityisesti Pohjois-Karjalasta, Etelä-Karjalasta, Pohjois-Savosta ja Etelä-Savosta sekä muilta ydinalueiltamme: Keski-Suomesta, Kymenlaaksosta, Kainuun eteläosista sekä Oulun ja Kemin seuduilta.ydinalueiltamme Itä-Suomesta ja Oulun seudulta.

Maa-alueiltamme löytyy myös erilaisia hyödynnettäviä kiviaineksia. Vuokraamme myös maa-alueita eri käyttötarkoituksiin, esimerkiksi metsästyskäyttöön. Kehitämme myös tuulivoimahankkeita yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Mikäli sinulla on suunnitelmia ja halua selvittää yhteistyömahdollisuuksia edellä mainituista tai jostain muusta maankäyttömuodosta tai tarjota Tornatorille metsätilaa ostettavaksi, jätä yhteydenottopyyntö, otamme yhteyttä.