Omistus- ja yhtiörakenne

Tornator Timberland -konserniin kuuluu Suomen emoyhtiö Tornator Oyj:n lisäksi Virossa Tornator Eesti OÜ ja Romaniassa SC Tornator SRL. Kaikki kolme yhtiötä omistavat metsää ja harjoittavat operatiivista metsätaloutta. Lisäksi Tornator Oyj omistaa Suomessa 100 %:sti viisi tuulivoiman kehitysyhtiötä. Tornatorin omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Yhtiöllä on 11 osakkeenomistajaa.

Omistus- ja yhtiörakenne 31.12.2021: