Tornator Timberland -konserniin kuuluu Suomen emoyhtiö Tornator Oyj:n lisäksi Virossa Tornator Eesti OÜ ja Romaniassa SC Tornator SRL. Kaikki kolme yhtiötä omistavat metsää ja harjoittavat operatiivista metsätaloutta. Tornatorin omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Yhtiöllä on 11 osakkeenomistajaa.