Metsäpurojen puolesta on Tornatorin, WWF:n ja Stora Enson monivuotinen yhteistyö, jonka tavoitteena on vahvistaa suomalaisen luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla metsissä sijaitsevia pienvesiä. Kolmen organisaation yhteistyö alkoi toukokuussa 2022.

Luonnontilaiset virtavedet ovat tärkeitä elinympäristöjä useille metsä- ja vesilajeille

Virtavesiä ennallistetaan Tornatorin mailla sijaitsevissa talkookohteissa muun muassa vaihtamalla vaellusesteinä olevia tierumpuja, poistamalla turhia pienpatoja, palauttamalla virtavesiuomia ja rakentamalla kutusoraikkoja, joissa kalat voivat lisääntyä.

Virtavesien ennallistaminen osana monimuotoisuus-ohjelmaa

Monimuotoisuus-ohjelman tavoitteena on mm. toteuttaa 200 aktiivista luonto- ja elinympäristöjen parantamishanketta vuoteen 2030 mennessä. 

Metsäisten elinympäristöjen hoidolla tuetaan elinympäristöjä, joiden luonnonarvot ovat vähentyneet esimerkiksi elinympäristöjen umpeutumisen tai ihmisen toiminnan seurauksena. Yksi luonnonhoidon keino on metsissä sijaitsevien pienvesien hoito ja ennallistaminen. 

Käyttöohje karttaan: Klikkaamalla kartan vasemmassa yläkulmassa olevaa ikonia pääset päävalikkoon, josta voit aktivoida karttaan näkyville sinisellä pallerolla merkityt vaellusesteiden poistot, harmaalla pallerolla merkityt muut virtavesikunnostukset sekä keltaisella merkityt suunnitteilla ja/tai työn alla olevat kohteet. Klikkaamalla palleroa saat näkyviin lisätietoja kyseisestä kohteesta. Kartta avautuu uuteen ikkunaan kun klikkaat oikeassa yläkulmassa olevaa ikonia.

#metsapurojenpuolesta