Kolmas Metsäpurojen puolesta -talkookausi alkaa Ruokolahden Lanajoelta

Tänä kesänä WWF Suomi, Tornator sekä Stora Enso jatkavat yhteistyötä metsissä virtaavien pienvesien kunnostamisen merkeissä. Metsäpurojen puolesta -yhteistyö jatkuu jo kolmatta kesää. Yhteistyössä kumppanit kartoittavat Tornatorin omistamilta alueilta ennallistamiseen soveltuvia kohteita. Stora Enson ja Tornatorin henkilökunta ahkeroi talkoissa yhdessä WWF:n asiantuntijoiden kanssa. Kesän aikana järjestetään seitsemät ennallistamistalkoot ympäri maata.

Aiemmin Lanajoelle on toteutettu talkoovoimin kalapolut. Nyt ne tarjoavat oivan mahdollisuuden lähteä ennallistamaan Tornatorin metsäalueen keskellä solisevaa koskialuetta, joka on aikoinaan perattu virtavesilajiston kannalta haitallisesti. Talkoissa koskea ennallistetaan erittäin uhanalaisen taimenen kutu- ja poikastuotantoalueeksi. Taimenen lisäksi kohteella tavataan haukea, ahventa, särkiä ja koskikaloista yhtä yleisimmistä, eli kivennuoliaista.

”Ruokolahden ympäristössä on upeita kunnostusta kaipaavia metsäpuroja ja jokia. Nyt meillä on motivoitunut joukko metsäalan osaajia huhkimassa koskialuetta kohti luonnontilaa. Näen, että uhanalainen taimen voi pian täällä luontaisestikin lisääntyä”, iloitsee WWF Suomen suojeluasiantuntija Manu Vihtonen.

Lisätietoja antavat:

Manu Vihtonen, suojeluasiantuntija, WWF, puh. 040 505 0620
Ringa Tuikka, kehityspäällikkö, Stora Enso, puh. 040 354 8704
Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, Tornator, puh. 050 441 2253