Tornatorin, Stora Enson ja WWF:n virtavesiyhteistyö käynnistyy

Tornatorin, Stora Enson ja WWF Suomen Metsäpurojen puolesta -yhteistyö käynnistyy 11.–12. elokuuta Puumalan Peukalojoella järjestettävillä kunnostustalkoilla. Yhteistyön tavoitteena on kunnostaa kohti luonnontilaa pääasiassa metsissä sijaitsevia pienvesistöjä, jotka ovat tärkeitä elinympäristöjä monille lajeille.  

Etelä-Savossa sijaitseva, noin viiden kilometrin mittainen Peukalojoki on hankekumppanien kolmevuotisen Metsäpurojen puolesta -yhteistyön ensimmäinen talkookohde. Se valittiin, koska kyseessä on Tornatorin omistaman metsäalueen keskellä virtaava ja paikallisesti tärkeä pienvesistö. Talkoissa muun muassa monipuolistetaan jokiuoman rakennetta kivien, puiden ja syvänteiden avulla ja rakennetaan kaloille kutusoraikkoja, joissa ne voivat lisääntyä. Kunnostustalkoot lisäävät myös läheisen Lieviskän padon poistamisesta saatavia ympäristöhyötyjä, sillä poistuvan padon tilalle uhanalaisille vaelluskaloille avautuu väylä nousta nyt kunnostettavaan Peukalojokeen.

Virtavedet ovat tärkeitä elinympäristöjä Suomen uhanalaisille vaelluskaloille kuten esimerkiksi taimenelle, lohelle ja vaellussiialle. Vapaana virtaavia vesiä kaipaavat myös uhanalaiset vesihyönteiset, sammaleet, jokiravut ja simpukat ja nisäkkäät, kuten saukko.

Puronkunnostustöihin osallistuu laaja joukko Stora Enson, Tornatorin ja WWF:n asiantuntijoita ja johtoa. Stora Ensolta Peukalojoella ovat mukana metsäjohtaja Janne Partanen ja yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila, Tornatorilta hallituksen puheenjohtaja Mikko Koivusalo, toimitusjohtaja Henrik Nieminen ja ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen. WWF:ltä paikalla ovat pääsihteeri Liisa Rohweder sekä suojeluasiantuntija Manu Vihtonen.

”Peukalojoen kaltaiset metsien pienvedet ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita, sillä ne tarjoavat kodin lajeille, jotka eivät välttämättä viihdy muualla. Tuhansien järvien ja jokien Suomessa vesienhoito vaatii useiden toimijoiden yhteistyötä. Yhteiset talkoomme Stora Enson ja Tornatorin kanssa ovat tästä erinomainen esimerkki”, iloitsee WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

”Tornator on merkittävä kulottaja ja soiden ennallistaja. Tämä ainutlaatuinen yhteistyö käynnistää myös virtavesien kunnostukset Tornatorin mailla. Samalla henkilöstömme oppii lisää virtavesikohteista sekä niiden huomioon ottamisesta metsätaloustoimenpiteissä”, sanoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

Metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa Stora Enson ja Tornatorin päivittäistä toimintaa. Yhteistyö WWF:n kanssa virtavesien parantamiseksi sisältyy kummankin yhtiön monimuotoisuusohjelmiin.

“Virtavesiyhteistyö on osa monimuotoisuusohjelmaamme ja tärkeää työtä luonnon hyväksi, mutta myös erinomainen vapaaehtoistyön muoto henkilöstöllemme. Stora Enson henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää vuodessa kahdeksan tuntia työaikaa vapaaehtoistyöhön, sanoo Stora Enson Suomen puunhankinnan yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila.

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, puh. 050 441 2253