Kontserni metsad

Kontserni Tornator omanduses on üle 700 000 hektarit metsa Soomes, Eestis ja Rumeenias.


Tornatori metsamaad Euroopas aastal 2020: