Vastutustundlik ettevõtlus tähendab Tornatori jaoks seda, et iga töötaja töötab ja mõtleb ühiskondlikult, majanduslikult ja ökoloogiliselt vastutustundlikul viisil. Me võtame vastutuse oma tegude, oma keskkonna ja töötajate eest. Me jälgime oma toimimisreegleid. Vaadake meie toimimisjuhendit.

Me haldame oma metsi säästliku metsamajanduse põhimõtete järgi, minimeerides mõju keskkonnale ja kindlustades metsa elurikkuse. Me ühendame erinevaid maakasutuse viise.

Tornator Eesti OÜ-le on omistatud kaks säästva metsanduse sertifikaati – FSC® ja PEFC.

Sertifikaadid

Forest Stewardship Council® (FSC®) on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis edendab metsade vastutustundlikku majandamist kogu maailmas. FSC® sertifikaat tagab selle, et toode pärineb hästi majandatud metsast, mis pakub keskkondlikke, ühiskondlikke ja majanduslikke hüvesid. Tornator Eesti OÜ’l on FSC® sertifikaat alates 18.11.2016.

NC-FM/COC-026061
FSC-C132610

PEFC on metsasertifitseerimise heakskiitmise rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärgiks on edendada säästvat metsa majandamist. Eestis on PEFC esindajaks Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu, mille eesmärk on aidata kaasa säästva metsanduse põhimõtete rakendamisele Eestis. Tornator Eesti OÜ ühines Eesti Erametsaliidu PEFC metsamajandamise rühmasertifikaadiga 01.01.2016.

TT-PEFC-FM006